[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان - 1387/02/04
عنوان فیش : کارگر, استقلال, تکریم کار و کارگر, استقلال ملی
کلیدواژه(ها) : کارگر, استقلال, تکریم کار و کارگر, استقلال ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر کسی دست یک کارگر را ببوسد، یک حرکت صواب و صحیح انجام داده است؛ برای اینکه یک وسیله برای استقلال ملت خود و کشور خود را تجلیل کرده است.