[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران - 1395/05/31
عنوان فیش : جامعه اسلامی, احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : جامعه اسلامی, احساس مسئولیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در جامعه‌ی اسلامی همه‌ی آحاد وظیفه دارند، مسئولیّت دارند، باید کار انجام بدهند؛ کار برای پیشرفت جامعه، کار برای امّت.