[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام در سالروز مبعث - 1386/05/20
عنوان فیش : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, امت بزرگ اسلامی, وحدت, وحدت اسلامی
کلیدواژه(ها) : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, امت بزرگ اسلامی, وحدت, وحدت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انسجام اسلامى يعنى كشورهاى مسلمان قدر امت بزرگ اسلامى را بدانند.