[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : پیشرفت اقتصادی, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : پیشرفت اقتصادی, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امکانات زیرساختی ما در طول این ۳۷ سال امکانات بسیار فراوانی است؛ ما در زمینه‌های مختلف، زیرساخت‌های فوق‌العاده مؤثّر و کارآمدی را در کشور به وجود آورده‌ایم. همه‌چیز آماده است برای حرکت و پیشرفت.