[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آنچه که انقلاب به ما داده و توقع ما از خودمان است، این است که این را روز به روز در خودمان تقویت کنیم؛ آن، اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس ملی؛ ملت به خود اعتماد به نفس داشته باشد، بداند که میتواند مقاصد خودش را با همت بلند و با مجاهدت و با همدستیِ همه‏ی کشور با یکدیگر، پیش ببرد؛ این را باید بدانیم. جامعه‏ی دانشگاهی ما در زمینه‏ی کار خود، در زمینه‏ی علم‏پژوهی خود باید این را از بُن دندان باور کند و دانشجوی ما، استاد ما، محقق ما، مدیران دانشگاهی ما بدانند که هر کاری بخواهند، می‏توانند بکنند؛ در سایه‏ی همت، در سایه‏ی مجاهدت و در سایه‏ی تلاش. این،آن چیزی است که ما لازم داریم.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, اعتماد به نفس, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, اعتماد به نفس, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه كه انقلاب به ما داده و توقع ما از خودمان است، و این را روز به روزباید در خودمان تقویت كنیم؛ اعتماد به نفس است.