[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی, اعتماد به نفس, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی, اعتماد به نفس, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه كه انقلاب به ما داده و توقع ما از خودمان است، و این را روز به روزباید در خودمان تقویت كنیم؛ اعتماد به نفس است.