[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25
عنوان فیش : نقد منصفانه, نقدپذیری متواضعانه, نقد و انتقاد, دانشجو, دانشگاه‏
کلیدواژه(ها) : نقد منصفانه, نقدپذیری متواضعانه, نقد و انتقاد, دانشجو, دانشگاه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در محیط دانشگاه، محیط دانشجوئی، نقد منصفانه و متقابلا نقدپذیری‌متواضعانه هر دو لازم است.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25
عنوان فیش : نقد منصفانه, نقد و انتقاد, انتقاد به مسئولین, انتقاد در چهارچوب اصول
کلیدواژه(ها) : نقد منصفانه, نقد و انتقاد, انتقاد به مسئولین, انتقاد در چهارچوب اصول
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نقد را با عیبجوئی و با عصبانیت و با بهانه‌گیری نباید اشتباه كرد؛ اما نقادی باید كرد. در عین حال نقدپذیر هم باید بود.