[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :‌بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هم‌اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع - 1385/10/25
عنوان فیش : اختلاف‌افکنی, اختلافات مذهبی, نقشه دشمن, دشمن‌شناسی, استکبار, عملکرد استکبار
کلیدواژه(ها) : اختلاف‌افکنی, اختلافات مذهبی, نقشه دشمن, دشمن‌شناسی, استکبار, عملکرد استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از وقتی جمهوری اسلامی تشکیل شد، این مسئله‌ی ایجاد اختلاف بین شیعه و سنّی از سوی استکبار روزبه‌روز تشدید شد و فعالیت آنها هم تشدید شد.