[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم در سالروز عید سعید غدیر خم‌ - 1385/10/18
عنوان فیش : عید غدیر, تاریخ, مسئله غدیر
کلیدواژه(ها) : عید غدیر, تاریخ, مسئله غدیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئله‌ی «غدیر» یک مسئله‌ی تاریخیِ صرف نیست؛ نشانه‌ای از جامعیّت اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم در سالروز عید سعید غدیر خم‌ - 1385/10/18
عنوان فیش : عید غدیر, مسئله غدیر, مسئله غدیر, اختلاف‌افکنی, اختلافات مذهبی
کلیدواژه(ها) : عید غدیر, مسئله غدیر, مسئله غدیر, اختلاف‌افکنی, اختلافات مذهبی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما از حادثه و واقعه‌ی غدیر - که نشانه‌ی عظمت اسلام و جامعیّت اسلام است - به عنوان وسیله‌ای برای تضعیف اسلام استفاده نکنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم در سالروز عید سعید غدیر خم‌ - 1385/10/18
عنوان فیش : عید غدیر, مسئله غدیر
کلیدواژه(ها) : عید غدیر, مسئله غدیر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حادثه و واقعه‌ی غدیر نشانه‌ی عظمت اسلام و جامعیت اسلام است .