[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر - 1385/08/02
عنوان فیش : مردم, کارگزاران نظام, وظیفه مسئولان
کلیدواژه(ها) : مردم, کارگزاران نظام, وظیفه مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه که مربوط به شما برادران و خواهرانِ عزیزی است که مسئولان این کشور اسلامی هستید، این است که قدر این ملّت را بدانید.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر - 1385/08/02
عنوان فیش : مردم, خدمت, کارگزاران نظام, خدمت به مردم, نهضت خدمت‌رسانی, وظیفه مسئولان
کلیدواژه(ها) : مردم, خدمت, کارگزاران نظام, خدمت به مردم, نهضت خدمت‌رسانی, وظیفه مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدر خدمت به این ملّت را باید بدانیم و خدا را شکر کنیم که ما را خدمتگزار این ملّت قرار داده است؛ به این وظیفه عمل کنیم.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر - 1385/08/02
عنوان فیش : اخلاص, کارگزاران نظام, تلاشگری, خستگی‏‌ناپذیری, مصالح ملّی, وظیفه مسئولان
کلیدواژه(ها) : اخلاص, کارگزاران نظام, تلاشگری, خستگی‏‌ناپذیری, مصالح ملّی, وظیفه مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
(شما مسولین) اخلاص، جد و جهد، خستگى‌ناپذيرى، بى‌طمعى و ترجيح دادن مصالح عمومى بر مصالح شخصى را در عمل، راهنماى خودتان قرار دهيد.