[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر - 1385/08/02
عنوان فیش : مردم, جوان, حضور در صحنه, حضور مردم در صحنه, آمادگی مردم
کلیدواژه(ها) : مردم, جوان, حضور در صحنه, حضور مردم در صحنه, آمادگی مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این ملّت و جوانان ما در صحنه‌اند. در هر میدانی که این ملّت احساس کرد که حضور او مورد نیاز کشور است، با همه‌ی شور و شوق وارد شد.