[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نماز جمعه‌ تهران‌ - 1385/07/21
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, مردم
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ارتش باید مورد اعتماد مردمش باشد.