[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1385/07/18
عنوان فیش : اختلاف‌افکنی, جناح‏‌های سیاسی, اختلاف سیاسی, اختلاف سلیقه, قوه مجریه‏, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : اختلاف‌افکنی, جناح‏‌های سیاسی, اختلاف سیاسی, اختلاف سلیقه, قوه مجریه‏, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مواظب باشید دولت به خاطر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف مذاق و اختلاف جناح مورد تضعیف قرار نگیرد. دولت را باید نگه داشت.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1385/07/18
عنوان فیش : قوه مجریه‏, انتقاد به مسئولین, انتقاد در چهارچوب اصول, نقد منصفانه, نقد و انتقاد
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, انتقاد به مسئولین, انتقاد در چهارچوب اصول, نقد منصفانه, نقد و انتقاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتقاد کردنِ صحیح و عاقلانه، غیر از حرف زدن به شکلی است که یک دستگاه را ناکارآمد نشان بدهند و ناموفق جلوه بدهند؛ چه حق باشد، چه ناحق، غلط است.