[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان - 1385/06/25
عنوان فیش : دشمن, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : دشمن, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید بتوانیم مسلّح به علم شویم تا تهدید رقیب - یا رقیب یا دشمن، حالا همه‌شان یک جور نیستند - نتواند آن‌طوری که تاکنون کارآمد بوده است، کارآمد باشد.