[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - 1385/03/29
عنوان فیش : رشد اقتصادی, رونق اقتصادی, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی, بازاریابی جهانی
کلیدواژه(ها) : رشد اقتصادی, رونق اقتصادی, سیاست‌های اقتصادی, مسئولان اقتصادی, بازاریابی جهانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بازاریابی جهانی، یکی از مهمترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است.