[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - 1385/03/29
عنوان فیش : آزاداندیشی, پیشرفت, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت‏ علمی و فناوری
کلیدواژه(ها) : آزاداندیشی, پیشرفت, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت‏ علمی و فناوری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون آزاداندیشی، این رشد اجتماعی، علمی، فکری و فلسفی امکان ندارد.