[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1385/01/01
عنوان فیش : پیشرفت, عدالت, عدالت و پیشرفت, منطق نظام اسلامی, نظام جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, عدالت, عدالت و پیشرفت, منطق نظام اسلامی, نظام جمهوری اسلامی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در منطق جمهوری اسلامی، توسعه و پیشرفت بدون عدالت معنی ندارد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1385/01/01
عنوان فیش : عدالت, پیشرفت, عدالت و پیشرفت
کلیدواژه(ها) : عدالت, پیشرفت, عدالت و پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پیشرفت همراه با عدالت، یک نهضت است؛ یک نهضت فراگیر.