[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السّلام)‌‌ - 1384/10/29
عنوان فیش : انسان, عدالت, مبارزه با بی عدالتی
کلیدواژه(ها) : انسان, عدالت, مبارزه با بی عدالتی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در دنیا بزرگترین مشکل بشر، بی‌عدالتی است.