[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1384/06/11
عنوان فیش : بیداری اسلامی, استکبار, دشمن‌شناسی, دشمن, آزادی‌‌خواهی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی, استکبار, دشمن‌شناسی, دشمن, آزادی‌‌خواهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمن شماره‌ى يك اين بيدارى و گرايش اسلامى و اين آزادى‌خواهى، قدرتهاى استكبارى‌اند.