[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : نهضت خدمت‌رسانی, خدمت به مردم, کارگزاران نظام, قوه مجریه‏, هیئت دولت
کلیدواژه(ها) : نهضت خدمت‌رسانی, خدمت به مردم, کارگزاران نظام, قوه مجریه‏, هیئت دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سعی كنید خدمت‌رسانی‌ شما مابازا داشته باشد؛ یعنی واقعا در همه‌ی بخش‌ها و در همه‌ی وزارتخانه‌ها تحول در خدمت‌رسانی‌ به وجود بیاید.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : عدالت, توزیع متناسب فرصت‌های کشور, عدالت اجتماعی, اجرای عدالت, معنای عدالت, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : عدالت, توزیع متناسب فرصت‌های کشور, عدالت اجتماعی, اجرای عدالت, معنای عدالت, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عدالت یعنى امکاناتى که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم - نه عادلانه‌ى بى‌حساب و کتاب - و سعى کنیم همین امکانات را بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه این‌که به قشر خاص و به دسته‌ى خاصى بیشتر برسد.