[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1384/05/28
عنوان فیش : ماه شعبان, اعتکاف, رویشها و ریزشهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : ماه شعبان, اعتکاف, رویشها و ریزشهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پدیده‌ی اعتکاف یکی از رویش‌های انقلابی است.