[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم مشترک یگان‌های نظامی استان کرمان‌ - 1384/02/15
عنوان فیش : نیروهای مسلح, فتنه, افتخارات جمهوری اسلامی, مبارزه با توطئه دشمن, نقشه دشمن
کلیدواژه(ها) : نیروهای مسلح, فتنه, افتخارات جمهوری اسلامی, مبارزه با توطئه دشمن, نقشه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نیروهای مسلح ما هوشیارانه این همه توطئه، این همه فتنه و این مرزهای طولانی را مهار کردند؛ این افتخار دارد.