[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم مشترک یگان‌های نظامی استان کرمان‌ - 1384/02/15
عنوان فیش : امنیت, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : امنیت, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از مهمترین مسایلی که می‌تواند معیارهای مهمی را در اختیار ما بگذارد برای تعیین دولت آینده، مسأله‌ی امنیت است.