[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : موسیقی, جوان, هنر, کار فرهنگی, تبلیغ, ابزار تبلیغ, مبلغان
کلیدواژه(ها) : موسیقی, جوان, هنر, کار فرهنگی, تبلیغ, ابزار تبلیغ, مبلغان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سرود وسیله‌ی تبلیغیِ بسیار خوبی است و باب جوانان و نوجوانان است.