[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی - 1384/01/17
عنوان فیش : امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, وحدت, وحدت اسلامی
کلیدواژه(ها) : امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, وحدت, وحدت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شکی نیست که امروز دنیای اسلام پراکنده است؛ اما می‌توان دنیای اسلام را مجتمع کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی - 1384/01/17
عنوان فیش : استکبار, هدف دشمن, نقشه دشمن, جهان اسلام, سلطه طلبی
کلیدواژه(ها) : استکبار, هدف دشمن, نقشه دشمن, جهان اسلام, سلطه طلبی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز نقشه‌ی اساسی استکبار برای دنیای اسلام، سیطره‌ی کامل است.