[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : یوم‌الله ۲۲ بهمن, روز قدس, انتخابات, راهپیمایی ۲۲ بهمن, اهمیت انتخابات
کلیدواژه(ها) : یوم‌الله ۲۲ بهمن, روز قدس, انتخابات, راهپیمایی ۲۲ بهمن, اهمیت انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راهپیمایی های شما در بیست ودوم بهمن یا در روز قدس و شرکت شما در انتخابات های گوناگون سالهای گذشــته، این کشور را بیمه کرده است .