[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش - 1383/11/19
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, استبداد, تسلیم, خواست دشمن
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, استبداد, تسلیم, خواست دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توقع امریکاییها از ایران اسلامی، تبعیت از سیاستهای آنها و تسلیم در مقابل خواست متکبران عالم است؛ یعنی یک استبداد بین‌المللی.