[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات ‌در دیدار جمعی از ورزشکاران - 1383/07/14
عنوان فیش : المپیک, حجاب, چادر, زن مسلمان ایرانی
کلیدواژه(ها) : المپیک, حجاب, چادر, زن مسلمان ایرانی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
شما ببینید الان چقدر خرج می کنند و زحمت می کشند، برای این که حجاب را در دنیا از بین ببرند؛ کشورهایی که خودشان را مهد آزادی هم می دانند، می بینید که چه می کنند برای مبارزه ی با حجاب. حالا همه ی آن تشکیلاتی که با حجاب مبارزه می کنند یک طرف، این خواهر ورزشکارِ مؤمن و دخترِ جوانِ ما که با حجاب اسلامی و لباس محجّب - یا با چادر یا با آن شکل زیبای ارزشی - جلوِ دوربینهای دنیا ظاهر می شود و نشان می دهد که به این ارزش پایبند است و این صحنه در همه ی دنیا منعکس می شود، این یک طرف دیگر؛ او در واقع با این کار، همه ی آن تبلیغات را خنثی می کند.