[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
برای استکبار، مسأله‌ی اصلی، دنیای اسلام است. آنها می‌خواهند دنیای اسلام را که بیش از یک میلیارد جمعیت دارد؛ بخش عظیمی از منابع مالی و منابع طبیعی مورد نیاز امروز را در اختیار دارد؛ روح جدید و حرکت و بیداری اسلامی، امروز آن را سرپا نگه‌داشته است، از بین ببرند. هدف آنها، دنیای اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : عزت امت اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت امت اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
دنیای اسلام باید به فکر حفظ موجودیت اسلام و حفظ عزت امت اسلامی باشد. این، چگونه ممکن است؟ از راه قرآن. قرآن به ما همه چیز را تعلیم داده است. قرآن را باید آموخت، قرآن را باید فهمید، قرآن را مثل نوشیدنی گوارا و مقوی باید نوشید و زندگی خود را با آن با طراوت و سرشار از نیرو و عزت کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : انس با قرآن
کلیدواژه(ها) : انس با قرآن
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
برادران من! این خواندن و تلاوت قرآن، قدم اول است، قدم آخر نیست. اول، آشنایی و انس با قرآن لازم است. بعد، مفاهیم قرآنی را به صورت سطور قطعی و مجسم برنامه‌ی زندگی در مقابل چشم نگه داشتن، تا ما را به این طرف و آن طرف نکشانند؛ یک روز ما را به سمت کمونیسم بکشانند، یک روز به سمت لیبرالیسم؛ یک روز از سوسیالیسم بگویند، یک روز از سرمایه‌داری. قرآن را وقتی که یاد گرفتیم و با آن آشنا شدیم، نمی‌توانند ما را به این طرف و آن طرف بکشانند؛ چون خط روشن قرآن ما را هدایت می‌کند. و آن‌گاه، پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش :حفظ آمادگی روحی نیروهای مسلح برای دفاع از انقلاب
کلیدواژه(ها) : جهاد, نیروهای مسلح
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
اینک، ما در دورانی قرار گرفته‌ایم که جهاد فی‌سبیل‌اللَّه در شکلی اگر چه نه به صراحت دوران جنگ، اما با همان دشواریها و شاید با ظرافت بیشتر، بر دوش همه‌ی ماست. جهاد در این دوران، برای آنان که در نیروهای مسلح یا وابسته به آنند، مستلزم اموری جداست:
نخست، حفظ آمادگی روحی برای دفاع از انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی. از پیامبر اکرم(صلّی‌اللَّه‌علیه‌واله‌وسلّم) نقل شده است که: «من لم یغز ولم یحدّث نفسه بغزو مات علی شعبة من النّفاق»(1). یعنی آن کسی که در میدان نبرد نباشد، یا در دل و جان، حدیث جهاد بر خود نخواند، به گونه‌یی از نفاق، زندگی را ترک خواهد گفت.
 
1) صحیح مسلم ، مسلم نیشابوری ج 6ص 49؛« من مات و لم یغز ولم یحدّث نفسه بغزو مات علی شعبة من النّفاق»
سنن ابی داود،ابن اشعث سجستانی ج 1ص 562 ؛
سنن کبری،بیهقی ج 9ص 48 ؛
کنزالعمال ،متقی هندی ج4 ص293 ؛
1 )
صحیح مسلم ، مسلم نیشابوری ج 6ص 49؛
سنن ابی داود،ابن اشعث سجستانی ج 1ص 562  ؛ سنن كبری،بیهقی ج 9ص 48 ؛ كنزالعمال ،متقی هندی ج4 ص293 ؛

من مات و لم يغز ولم يحدّث نفسه بغزو مات على شعبة من النّفاق
ترجمه :
كسی كه بمیرد و نجنگیده باشد و در نفس خود فكر جنگ نكرده باشد ( آرزوی جنگ و جهاد نكرده باشد(، به گونه ای از نفاق مرده است.


مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : تلاوت قرآن‏, قرآن
کلیدواژه(ها) : تلاوت قرآن‏, قرآن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حقیقتاً شنیدن آیات کتاب الهی دل انسان را روشن می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : قرآن, امت بزرگ اسلامی, وحدت, عوامل اتحاد مسلمین, وسیله‌‏ی وحدت و اتحاد, وحدت اسلامی, امت اسلامی, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : قرآن, امت بزرگ اسلامی, وحدت, عوامل اتحاد مسلمین, وسیله‌‏ی وحدت و اتحاد, وحدت اسلامی, امت اسلامی, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قرآن باید محور اجتماع امت اسلامی و همه‌ی ملتهای اسلامی باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : قرآن, امت بزرگ اسلامی, امت اسلامی, غفلت از قرآن, عوامل اتحاد مسلمین, وسیله‌‏ی وحدت و اتحاد, وحدت, وحدت اسلامی
کلیدواژه(ها) : قرآن, امت بزرگ اسلامی, امت اسلامی, غفلت از قرآن, عوامل اتحاد مسلمین, وسیله‌‏ی وحدت و اتحاد, وحدت, وحدت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ما – امت بزرگ اسلامی – مفاهیم و تعالیم قرآن را محور تجمع خودمان قرار دهیم،وضع دنیا و وضع امت اسلامی عوض خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : فلسطین, جهان اسلام, عراق
کلیدواژه(ها) : فلسطین, جهان اسلام, عراق
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از دالانهای فتح دنیای اسلام، فتح فلسطین است و یکی از دالانهای آن نیز حالاعراق شده است؛ می‌خواهند دنیای اسلام را قبضه کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : استکبار, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : استکبار, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای استکبار، مسأله‌ی اصلی، دنیای اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : نظام سرمایه‌داری غرب
کلیدواژه(ها) : نظام سرمایه‌داری غرب
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این خواندن و تلاوت قرآن، قدم اول است، قدم آخر نیست. اول، آشنایی و انس با قرآن لازم است. بعد، مفاهیم قرآنی را به صورت سطورِ قطعی و مجسمِ برنامه‏ی زندگی در مقابل چشم نگه داشتن، تا ما را به این طرف و آن طرف نکشانند؛ یک روز ما را به سمت کمونیسم بکشانند، یک روز به سمت لیبرالیسم؛ یک روز از سوسیالیسم بگویند، یک روز از سرمایه‏داری. قرآن را وقتی‏که یاد گرفتیم و با آن آشنا شدیم، نمی‏توانند ما را به این طرف و آن طرف بکشانند؛ چون خط روشن قرآن ما را هدایت می‏کند. و آن‏گاه، پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش :عدم توجه به قرآن کریم در قبل از انقلاب
کلیدواژه(ها) : تاریخ بر سر کار آمدن و حکمرانی محمدرضا پهلوی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
یك روز در كشور ما قرآن‌خوانی مهجور بود؛ گوشه‌یی در تهران یا در مشهد، كسی مثل آقای مولایی پیدا شود كه عاشق قرآن باشد و زحمت بكشد و جلسه پشت جلسه برگزار كند، تا در طی سالهای متمادی تعدادی شاگرد را تربیت كند؛ آن وقتها این‌طوری بود؛ این افراد در غربت بودند و در معرض، در عَلن و جلوی چشم و در تلویزیون نبودند. قرآن در جامعه‌ی ما در حكومت طاغوت محكوم بود. ما خدا را بر حكومت اسلامی و بر حاكمیت اسلام شكر می‌كنیم كه امروز قرآن مایه‌ی افتخار در كشور ماست و قرآن‌خوانی برای كشور ما مایه‌ی آبروست؛ این از موهبتهای اسلام است؛ این را نظام اسلامی به ما داد؛ این هدیه‌ی الهی به ما بود كه قرآن در زندگی، در جان، در روح و در زبان ما وارد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : عزت اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
دنیای اسلام باید به فکر حفظ موجودیت اسلام و حفظ عزت امت اسلامی باشد. این، چگونه ممکن است؟ از راه قرآن. قرآن به ما همه چیز را تعلیم داده است. قرآن را باید آموخت، قرآن را باید فهمید، قرآن را مثل نوشیدنی گوارا و مقوی باید نوشید و زندگی خود را با آن با طراوت و سرشار از نیرو و عزت کرد

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن - 1383/06/26
عنوان فیش : عزت اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیای اسلام باید به فکر حفظ موجودیت اسلام و حفظ عزت امت اسلامی باشد