[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار جمعی از مداحان - 1383/05/17
عنوان فیش : هنر مداحی
کلیدواژه(ها) : هنر مداحی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در باره‌‌ی مقامات صدیقه‌‌ی طاهره (سلام‌‌الله‌‌علیها) زبان و گفتار ما یارای بیان ندارد؛ نمی‌شود توصیف کرد؛ وصف او از حد این قالبهای معمولی بیانی ما بالاتر است؛ اما با زبان هنر تا حدودی می‌‌شود ذهنها را نزدیک برد؛ اینکه بنده روی مداحی‌ و شعر و سرودهای اسلامی تکیه می‌کنم، به همین خاطر است. با بال و پرهنر می‌شود مقداری ذهن را نزدیک کرد، ولی به حقیقت آن‌ها در مقام توصیف نمی‌شود رسید. البته کسانی که دلها و عمل‌شان را پاک کنند، جسم و جان خودشان را تطهیر کنند، تقوا و پرهیزگاری و پاک‌دامنی را پیشه‌‌ی خودشان کنند و خودشان را تربیت کنند و مقداری از این آلودگی‌‌یی که بنده و امثال بنده دچارش هستیم، خودشان را بیرون بیاورند، چشمهایشان می‌تواند ببیند؛ اما باز آن‌ها هم نمی‌توانند توصیف کنند، لیکن دلهای پاک و چشم دل بینای آن‌ها می‌تواند انوار قدسیه‌‌ی اهل بیت و از جمله صدیقه‌‌ی کبری (سلام‌الله‌علیها) را تا حدودی از نزدیک ببیند و مقامات آن‌ها را درک کند.