[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1383/03/27
عنوان فیش : مردمسالاری دینی, مجلس شورای اسلامی, نمایندگان مجلس شورای اسلامی, جایگاه مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : مردمسالاری دینی, مجلس شورای اسلامی, نمایندگان مجلس شورای اسلامی, جایگاه مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجلس،مهمترین مظهرمردم‌سالاری دینی است؛ بنابراین از جایگاه خودتان غفلت نکنید.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1383/03/27
عنوان فیش : مجلس شورای اسلامی, جایگاه مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : مجلس شورای اسلامی, جایگاه مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجلس، نماینده‌ی همه‌ی ملت ایران است.