[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1383/03/27
عنوان فیش : مجلس شورای اسلامی, قانون‌گذاری, نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, نظارت
کلیدواژه(ها) : مجلس شورای اسلامی, قانون‌گذاری, نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, نظارت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ظرفیت قانونگذاری، یکی از ظرفیتهای بسیار مهم است. ابزارهای نظارت در دست نمایندگان مجلس قرار دارد.