[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1383/03/14
عنوان فیش : عدالت اجتماعی, شکاف بین فقرا و اغنیاء, قانون‌گذاری, قوه مجریه‏, قوه قضائیه‏
کلیدواژه(ها) : عدالت اجتماعی, شکاف بین فقرا و اغنیاء, قانون‌گذاری, قوه مجریه‏, قوه قضائیه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در همه‌ی برنامه‌های حكومت - در قانونگذاری، در اجرا، در قضا - باید عدالت اجتماعی و پر كردن شكافهای طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد.