[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1383/03/14
عنوان فیش : اروپا, بحران غرب, تاریخ تمدن غرب, غرب‌شناسی
کلیدواژه(ها) : اروپا, بحران غرب, تاریخ تمدن غرب, غرب‌شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تمدن غربى بر پايه‌ى ستيز با معنويت و طرد معنويت بنا شد؛ اين خطاى بزرگ كسانى بود كه تمدن و حركت علمى و صنعتى را در اروپا شروع كردند.