[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/09/05
عنوان فیش : سکینه الهی
کلیدواژه(ها) : سکینه الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگرچه اسلام مردم را به عبادت، خودسازی و ریاضت نفس دعوت می‏کند؛ اما این را فقط به عنوان عملی فردی که هریک از مردم تنها برای خود به خدا مرتبط شوند، نمی‏بیند؛ بلکه این ارتباط، توجّه و ذکر، خشوع و توسّل به خدا را به عنوان وسیله‏ای که بتوانند در امر دنیا و ساختن آینده‏شان هم قدم ثابت و گام مستحکمی بردارند، می‏بیند. اگر همان‏طور که بعضی از بزرگان فرموده‏اند که برای سعادت امّت اسلامی «کلمه‏ی توحید» و «توحید کلمه» دو اصل قطعی است- که همین‏طور هم هست- عید فطر و نماز و توسّل ما در این روز نیز مظهر توحید کلمه و کلمه‏ی توحید است؛ زیرا هم معنویت است و هم توسّل و خشوع؛ هم مستحکم کردن دل به وسیله‏ی ایمان به خداست و هم پیدا کردن حالت سکینه و آرامش و خلاصی از تلاطم‏های گوناگونِ نفس انسانی است. درعین‏حال، عید فطر متّصل کردن همه‏ی نیروها و قوا به یکدیگر و آوردن آن‏ها به صحنه‏ی زندگی نیز هست. بنابراین امروز هم ملت ما و هم امّت بزرگ اسلامی نهایت نیاز را به این رکن رکین و اصل بزرگ اسلامی دارد.