[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان زنجان - 1382/07/22
عنوان فیش : عدالت اجتماعی, عدالت, عدالت‏خواهی, اجرای عدالت, شکاف بین فقرا و اغنیاء, وظیفه مسئولان
کلیدواژه(ها) : عدالت اجتماعی, عدالت, عدالت‏خواهی, اجرای عدالت, شکاف بین فقرا و اغنیاء, وظیفه مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من معتقدم تلاش برای عدالت اجتماعی و پر كردن شكاف طبقاتی، بزرگترین مسوولیت ماست.