[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : عوام و خواص
کلیدواژه(ها) : عوام و خواص
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
پیغمبر فرمود: «لا تصلح عوام هذه الامّة الاّ بخواصّها»؛ اصلاح توده‌ی مردم، به‌اصلاح زبدگان و نخبگان هر کشور و جامعه بستگی دارد. از پیغمبر پرسیدند زبدگان چه کسانی هستند - «قیل یا رسول اللَّه و ما خواصّ امّتک؟» - فرمود: «خواصّ امّتی العلماء و الأمراء»؛ دانشمندان، روشنفکران، آگاهان، امرا و زمامداران، خواص و نخبگان امتند.اگر در جمهوری اسلامی، مسؤولان، زبدگان و نخبگان - اعم از علما و امر ایشان - به این حقایق توجّه و خویشتنداری کنند؛ خود را اسیر هواها و هوسها و مطامع دنیوی نسازند؛ جاذبه‌های گمراه کننده‌ی دنیا آنها را مفتون خود نکند؛ ارعاب و تهدید دشمنان، آنها را از میدان خارج نکند و در اراده‌ی آنها تزلزلی به‌وجود نیاورد، هیچ قدرتی نخواهد توانست عزم و اراده‌ی عظیم ملی را که در این کشور وجود دارد، اندکی مخدوش کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
معلوم است که جامعه‌سازی و مدنیت‌سازی - که یکی از بزرگترین هدفهای اسلام است - بدون دشمنی ممکن نیست. در صدر اسلام هم با تشکیل نظام و جامعه‌ی اسلامی دشمنی شد؛ امروز هم همین‌طور است. امروز در دنیای اسلام، ملتهای مسلمان روح اعتزاز به اسلام را در خود می‌یابند و به‌خاطر اسلام احساس عزت می‌کنند. بیداری اسلامی حقیقتی است که به‌وجود آمده است؛ چه دشمنان امت اسلامی بخواهند، چه نخواهند. پیمودن این راه، به عزم راسخ از طرف مسؤولان کشورها احتیاج دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز دشمن اهداف خود را صریح بیان می‌کند. صریحا می‌گویند با بیداری اسلامی مخالفند و می‌خواهند آن را در هم بکوبند. صریحا می‌گویند که می‌خواهند نقشه‌ی خاورمیانه را عوض کنند. تغییر نقشه‌ی خاورمیانه به چه معناست؟ معنایش این است که صهیونیستهای ظالم عامل دست استکبار جهانی را همه‌کاره‌ی منطقه کنند و در این منطقه هیچ کشور و دولت و قدرت و ملتی نباشد که در پنجه‌ی استثمار صهیونیستها نباشد. امت اسلامی در مقابل این هدفها باید بایستد.

با جمهوری اسلامی هم به‌شدت مخالف و دشمنند؛ چون در جمهوری اسلامی بیداری و مقاومت و وحدت کلمه‌ی ملت وجود دارد و پرچم اسلام در این کشور برافراشته شده است. البته من و شما باید مراقب خودمان باشیم و نلغزیم؛ مواظب باشیم جاذبه‌های دنیا ما را فریب ندهد و حیله و جنگ روانی دشمن در ما اثر نگذارد. ما باید وحدت خود را روزبه‌روز مستحکم‌تر کنیم و از پرداختن به امور فرعی خودداری نماییم. امروز مسأله‌ی اصلی، حفظ هویت جمهوری اسلامی و هویت اسلامی این کشور است. چشمهای دنیای اسلام و امت اسلام نگران این است. شما توانسته‌اید یک الگو در دنیا نشان دهید؛ دشمن می‌خواهد این الگو را در هم بشکند. مقصود، شکست ایران نیست؛ بلکه شکست دنیای اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : هویت اسلامی
کلیدواژه(ها) : هویت اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در جمهوری اسلامی بیداری و مقاومت و وحدت کلمه‌ی ملت وجود دارد و پرچم اسلام در این کشور برافراشته شده است. البته من و شما باید مراقب خودمان باشیم و نلغزیم؛ مواظب باشیم جاذبه‌های دنیا ما را فریب ندهد و حیله و جنگ روانی دشمن در ما اثر نگذارد. ما باید وحدت خود را روزبه‌روز مستحکم‌تر کنیم و از پرداختن به امور فرعی خودداری نماییم. امروز مسأله‌ی اصلی، حفظ هویت جمهوری اسلامی و هویت اسلامی این کشور است. چشمهای دنیای اسلام و امت اسلام نگران این است. شما توانسته‌اید یک الگو در دنیا نشان دهید؛ دشمن می‌خواهد این الگو را در هم بشکند. مقصود، شکست ایران نیست؛ بلکه شکست دنیای اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : عزت امت اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت امت اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
معلوم است که جامعه‌سازی و مدنیت‌سازی - که یکی از بزرگترین هدفهای اسلام است - بدون دشمنی ممکن نیست. در صدر اسلام هم با تشکیل نظام و جامعه‌ی اسلامی دشمنی شد؛ امروز هم همین‌طور است. امروز در دنیای اسلام، ملتهای مسلمان روح اعتزاز به اسلام را در خود می‌یابند و به‌خاطر اسلام احساس عزت می‌کنند. بیداری اسلامی حقیقتی است که به‌وجود آمده است؛ چه دشمنان امت اسلامی بخواهند، چه نخواهند. پیمودن این راه، به عزم راسخ از طرف مسؤولان کشورها احتیاج دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش :تجلیل از علم در اولین آیات قرآن
کلیدواژه(ها) : علم و نیاز جامعه, علم به زمان
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
آنچه پیغمبر به آن دعوت کرد، همان چیزهایی است که بشر در همه‌ی دوره‌های تاریخِ زندگی به آن نیازمند است. پیغمبر، انسان را به علم دعوت کرد. اوّلین آیاتِ قرآن، تجلیل از علم است: «اقرأ باسم ربّک الّذی خلق. خلق الأنسان من علق. اقرأ و ربّک الأکرم. الّذی علّم بالقلم»(1). ابتدا تعلیم را مطرح کرد. دانش، وسیله‌ی نجات و رستگاری انسان است که به زمان و مکانی خاص بستگی ندارد و مربوط به همه‌ی دوره‌های زندگی بشر است.
1 ) سوره مبارکه العلق آیه 1
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ
ترجمه :
بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید،

1 ) سوره مبارکه العلق آیه 2
خَلَقَ الإِنسانَ مِن عَلَقٍ
ترجمه :
همان کس که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد!

1 ) سوره مبارکه العلق آیه 3
اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ
ترجمه :
بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است،

1 ) سوره مبارکه العلق آیه 4
الَّذي عَلَّمَ بِالقَلَمِ
ترجمه :
همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود،


مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش :قیام لله، راهی کارساز در همه‌ی شرایط زندگی بشر
کلیدواژه(ها) : امر به معروف و نهی از منکر
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
پیغمبر، انسانها را به حرکت و قیام دعوت کرد. خدای متعال در اوّلین آیاتِ نازل بر پیغمبر فرمود: «قم فأنذر(1)»؛ قیام کردن، حرکت کردن، از حالت رکون و جمود خارج شدن و خود را مسؤول دانستن. «قل انّما اعظکم بواحدة أن تقوموا للَّه(2)»؛ قیامِ للَّه در همه‌ی شرایط زندگی بشر کارساز است و بدون قیام و حرکت نمی‌شود به هیچیک از اهداف عالیه رسید.
1 ) سوره مبارکه المدثر آیه 2
قُم فَأَنذِر
ترجمه :
برخیز و انذار کن (و عالمیان را بیم ده)،

2 ) سوره مبارکه سبإ آیه 46
قُل إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ ۖ أَن تَقوموا لِلَّهِ مَثنىٰ وَفُرادىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّروا ۚ ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلّا نَذيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ
ترجمه :
بگو: «شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم، و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما [= محمّد] هیچ گونه جنونی ندارد؛ او فقط بیم‌دهنده شما در برابر عذاب شدید (الهی) است!»


مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش :علم بدون تزکیه، عامل فساد و انحطاط بشر
کلیدواژه(ها) : تزکیه نفس
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
پیغمبر اکرم انسانها را به تزکیه و تصفیه و تربیت نفس دعوت کرد: «هو الّذی بعث فی‌الأمیّیّن رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة(1)». تزکیه، شرطِ اوّل است. بدون تزکیه، علم هم ابزاری برای فساد و انحطاط و گمراهی و سقوط بشر خواهد شد؛ همچنان‌که می‌بینید امروز در دنیا علم وسیله‌ی سقوط بشر است و از علم برای به زنجیر کشیدن ملتها و دگرگون جلوه دادن حقایق و گرسنگی دادن به انسانها استفاده کرده‌اند. چقدر انسانها در اطراف عالم به‌خاطر سلطه‌ی استعمارگرانی که با ابزار علم بر آنها تاختند و سلطه پیدا کردند، امروز از منابع حیاتیِ متعلّق به خود محرومند و در فقر و مسکنت و محرومیت و بیچارگی زندگی می‌کنند! امروز هم همین‌طور است. امروز استکبار جهانی - استعمار به شکل نوین در دنیا - با تکیه به علم و با ابزار علم انسانها را بیچاره می‌کند؛ آنها را به زنجیر می‌کشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی می‌کند. نتیجه‌ی علمِ بدون تزکیه، اینهاست.
1 ) سوره مبارکه الجمعة آیه 2
هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الأُمِّيّينَ رَسولًا مِنهُم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ
ترجمه :
و کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می‌آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!


مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش :وابستگی اصلاح توده مردم به اصلاح نخبگان هر کشور
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, صلاح, نخبگان, عوام و خواص
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
ما خود اوّلین مخاطبان این بیان هستیم که وظایف سنگینی هم داریم. پیغمبر فرمود: «لا تصلح عوام هذه الامّة الاّ بخواصّها»؛ اصلاح توده‌ی مردم، به‌اصلاح زبدگان و نخبگان هر کشور و جامعه بستگی دارد. از پیغمبر پرسیدند زبدگان چه کسانی هستند - «قیل یا رسول اللَّه و ما خواصّ امّتک؟» - فرمود: «خواصّ امّتی العلماء و الأمراء»؛ دانشمندان، روشنفکران، آگاهان، امرا و زمامداران، خواص و نخبگان امتند.(1)

اگر در جمهوری اسلامی، مسؤولان، زبدگان و نخبگان - اعم از علما و امر ایشان - به این حقایق توجّه و خویشتنداری کنند؛ خود را اسیر هواها و هوسها و مطامع دنیوی نسازند؛ جاذبه‌های گمراه کننده‌ی دنیا آنها را مفتون خود نکند؛ ارعاب و تهدید دشمنان، آنها را از میدان خارج نکند و در اراده‌ی آنها تزلزلی به‌وجود نیاورد، هیچ قدرتی نخواهد توانست عزم و اراده‌ی عظیم ملی را که در این کشور وجود دارد، اندکی مخدوش کند.
1 )
تحریر المواعظ العددیه ، على مشكينى‏ 336 ؛

و قال صلّى اللّه عليه و آله: لا تصلح عوامّ امّتی إلّا بخواصّها. قيل: ما خواصّ امّتك يا رسول اللّه؟ فقال: خواصّ امّتی أربعة: الملوك، و العلماء، و العبّاد، و التجّار»
ترجمه :
عوام امت مرا جز خواص اصلاح نكند، پرسيدند: خواص چه كسانى هستند؟ فرمود: چهار دسته: سلاطين، علما، عبادت كنندگان، و تجار


مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : اصلی ـ فرعی کردن امور
کلیدواژه(ها) : اصلی ـ فرعی کردن امور
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
با جمهوری اسلامی هم به شدّت مخالف و دشمنند؛ چون در جمهوری اسلامی بیداری و مقاومت و وحدت کلمه‏ی ملت وجود دارد و پرچم اسلام در این کشور برافراشته شده است. البته من و شما باید مراقب خودمان باشیم و نلغزیم؛ مواظب باشیم جاذبه‏های دنیا ما را فریب ندهد و حیله و جنگ روانی دشمن در ما اثر نگذارد. ما باید وحدت خود را روز به روز مستحکم‏تر کنیم و از پرداختن به امور فرعی‏ خودداری نماییم. امروز مسأله‏ی اصلی‏، حفظ هویّتِ جمهوری اسلامی و هویّتِ اسلامی این کشور است. چشمهای دنیای اسلام و امّت اسلام نگران این است. شما توانسته‏اید یک الگو در دنیا نشان دهید؛ دشمن می‏خواهد این الگو را در هم بشکند. مقصود، شکست ایران نیست؛ بلکه شکست دنیای اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش :تقوا ، ملاک برتری انسانها
کلیدواژه(ها) : اسلام, تقوا
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
اسلام، افراد را به اخوّت و برادری، انسانها را یکی دانستن، بین آنها تبعیض قائل نشدن، نژادها را مایه‌ی تمایز بشر نسبت به یکدیگر قرار ندادن، برای ملتی برتری و رفعت طبیعی و ذاتی بر ملت دیگر قائل نشدن، دعوت می‌کند.اسلام به گرامی بودن پرهیزکاران دعوت می‌کند. ملاک برتری، تقواست.(1) تقوا، یعنی مراقب رفتار خود بودن؛ زیر پای خود را نگاه کردن؛ با توجّه به مرزهای الهی، برنامه‌ی زندگی ریختن. اینها مربوط به یک زمان خاص نیست و بشرِ امروز هم به همین چیزها نیاز دارد. علم و مدنیّت بشر هرچه پیشرفت کند، همین چیزهاست که مایه‌ی سعادت اوست. امّت اسلامی باید به این امور توجّه کند و اینها را بخواهد و برای آنها تلاش نماید. اینها به اراده و عزم راسخ در میان ملتهای مسلمان و مسؤولان و سران کشورها - کسانی‌که زمام امور را در کشورها در دست دارند - احتیاج دارد.
1 ) سوره مبارکه الحجرات آیه 13
يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ
ترجمه :
ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!


مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : عزم ملی
کلیدواژه(ها) : عزم ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر در جمهوری اسلامی، مسئولان، زبدگان و نخبگان- اعم از علما و امر ایشان- به این حقایق توجّه و خویشتن‏داری کنند؛ خود را اسیر هواها و هوسها و مطامع دنیوی نسازند؛ جاذبه‏های گمراه‏کننده‏ی دنیا آن‏ها را مفتون خود نکند؛ ارعاب و تهدید دشمنان، آن‏ها را از میدان خارج نکند و در اراده‏ی آن‏ها تزلزلی به وجود نیاورد، هیچ قدرتی نخواهد توانست عزم و اراده‏ی عظیم ملی را که در این کشور وجود دارد، اندکی مخدوش کند. دشمن وجود دارد و یک واقعیت است. انتظار اینکه دشمنی نباشد، یا اینکه دشمن، دشمنی نکند، غلط است. دشمن هست و دشمنی هم می‏کند و می‏خواهد به همه‏ی مناطقی که برای او سود مادّی در آن هست، پنجه بیندازد؛ از همه‏ی ابزارها هم استفاده می‏کند. آنچه دشمن را مأیوس می‏کند، این است که امّت اسلامی قدر و اهمیت و توان و ارزشهای خود را بشناسد و عظمت خود را- وقتی‏که میان او وحدت باشد- بفهمد و قدرت ایستادگی‏ای را که خدای متعال در او قرار داده است، قدر بداند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : یأس دشمن
کلیدواژه(ها) : یأس دشمن
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر در جمهوری اسلامی، مسئولان، زبدگان و نخبگان- اعم از علما و امر ایشان- به این حقایق توجّه و خویشتن‏داری کنند؛ خود را اسیر هواها و هوسها و مطامع دنیوی نسازند؛ جاذبه‏های گمراه‏کننده‏ی دنیا آن‏ها را مفتون خود نکند؛ ارعاب و تهدید دشمنان‏، آن‏ها را از میدان خارج نکند و در اراده‏ی آن‏ها تزلزلی به وجود نیاورد، هیچ قدرتی نخواهد توانست عزم و اراده‏ی عظیم ملی را که در این کشور وجود دارد، اندکی مخدوش کند. دشمن وجود دارد و یک واقعیت است. انتظار اینکه دشمنی نباشد، یا اینکه دشمن، دشمنی نکند، غلط است. دشمن هست و دشمنی هم می‏کند و می‏خواهد به همه‏ی مناطقی که برای او سود مادّی در آن هست، پنجه بیندازد؛ از همه‏ی ابزارها هم استفاده می‏کند. آنچه دشمن را مأیوس‏ می‏کند، این است که امّت اسلامی قدر و اهمیت و توان و ارزشهای خود را بشناسد و عظمت خود را- وقتی‏که میان او وحدت باشد- بفهمد و قدرت ایستادگی‏ای را که خدای متعال در او قرار داده است، قدر بداند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا
کلیدواژه(ها) : سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز دشمن اهداف خود را صریح بیان می‌كند. صریحاً می‌گویند با بیداری اسلامی مخالفند و می‌خواهند آن را در هم بكوبند. صریحاً می‌گویند كه می‌خواهند نقشه خاورمیانه را عوض كنند. تغییر نقشه خاورمیانه به چه معناست؟ معنایش این است كه صهیونیستهای ظالمِ عاملِ دست استكبار جهانی را همه‌كاره منطقه كنند و در این منطقه هیچ كشور و دولت و قدرت و ملتی نباشد كه در پنجه استثمار صهیونیستها نباشد. امّت اسلامی در مقابل این هدفها باید بایستد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : توحید, توحید
کلیدواژه(ها) : توحید, توحید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توحید صرفا یك نظریه‌ی فلسفی و فكری نیست؛ بلكه یك روش زندگی برای انسانهاست؛ خدا را در زندگی خود حاكم كردن و دست قدرتهای گوناگون را از زندگی بشر كوتاه نمودن.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : توحید, توحید
کلیدواژه(ها) : توحید, توحید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
«لااله‌الاالله» كه پیام اصلی پیغمبر ما و همه‌ی پیغمبران است، به معنای این است كه در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روشهای زندگی، قدرتهای طاغوتی و شیطانها نباید دخالت كنند و زندگی انسانها را دستخوش هوسها و تمایلات خود قرار دهند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : توحید, توحید, رستگاری انسان, راه سعادتمندی انسان
کلیدواژه(ها) : توحید, توحید, رستگاری انسان, راه سعادتمندی انسان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر توحید با همان معنای واقعی كه اسلام آن را تفسیر كرد و همه‌ی پیغمبران، حامل آن پیام بودند، در زندگی جامعه‌ی مسلمان و بشری تحقق پیدا كند، بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخروی خواهد رسید.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : عید مبعث, بعثت پیامبر اسلام, درسهای بعثت
کلیدواژه(ها) : عید مبعث, بعثت پیامبر اسلام, درسهای بعثت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بزرگداشت مبعث، بیش از آنچه صرفا تجلیل از یك خاطره‌ی گرامی باشد، مطرح كردن درسهای بزرگ بعثت پیغمبر است كه امروز همه‌ی بشریت به آنها نیاز دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : اصلی ـ فرعی کردن امور, هویت اسلامی, هویت نظام اسلامی, حفظ نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : اصلی ـ فرعی کردن امور, هویت اسلامی, هویت نظام اسلامی, حفظ نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مساله‌ى اصلى‌، حفظ هويت جمهورى اسلامى و هويت اسلامى اين كشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری, قدرتهای سلطه ‏گر, قدرتهای مادی عالم, مستکبرین و متکبرین عالم, دولتهای مستکبر, مستکبرین و متکبرین عالم, عملکرد استکبار, نفرت از استکبار, ظلم, تبعیض, فساد
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری, قدرتهای سلطه ‏گر, قدرتهای مادی عالم, مستکبرین و متکبرین عالم, دولتهای مستکبر, مستکبرین و متکبرین عالم, عملکرد استکبار, نفرت از استکبار, ظلم, تبعیض, فساد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز بشریت از سلطه‌ى قدرتهاى طاغوتى، از ظلم، تبعیض، فساد و تسلط هوسهاى گروههاى خاص بر زندگى مردم رنج مى‌برد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : خاورمیانه, سیاستهای استعمارگران در خاورمیانه, سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل
کلیدواژه(ها) : خاورمیانه, سیاستهای استعمارگران در خاورمیانه, سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تغییر نقشه‌ى خاورمیانه به چه معناست؟ معنایش این است که صهیونیستهاى ظالم عامل دست استکبار جهانى را همه‌کاره‌ى منطقه کنند و در این منطقه هیچ کشور و دولت و قدرت و ملتى نباشد که در پنجه‌ى استثمار صهیونیستها نباشد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز دشمن اهداف خود را صریح بیان مى‌کند. صریحاً مى‌گویند با بیدارى اسلامى مخالفند و مى‌خواهند آن را در هم بکوبند. صریحاً مى‌گویند که مى‌خواهند نقشه خاورمیانه را عوض کنند. تغییر نقشه خاورمیانه به چه معناست؟ معنایش این است که صهیونیستهاى ظالمِ عاملِ دست استکبار جهانى را همه‌کاره منطقه کنند و در این منطقه هیچ کشور و دولت و قدرت و ملتى نباشد که در پنجه استثمار صهیونیستها نباشد. امّت اسلامى در مقابل این هدفها باید بایستد.
با جمهورى اسلامى هم به‌شدّت مخالف و دشمنند؛ چون در جمهورى اسلامى بیدارى و مقاومت و وحدت کلمه ملت وجود دارد و پرچم اسلام در این کشور برافراشته شده است. البته من و شما باید مراقب خودمان باشیم و نلغزیم؛ مواظب باشیم جاذبه‌هاى دنیا ما را فریب ندهد و حیله و جنگ روانى دشمن در ما اثر نگذارد. ما باید وحدت خود را روزبه‌روز مستحکم‌تر کنیم و از پرداختن به امور فرعى خوددارى نماییم. امروز مسأله اصلى، حفظ هویّتِ جمهورى اسلامى و هویّتِ اسلامى این کشور است. چشمهاى دنیاى اسلام و امّت اسلام نگران این است. شما توانسته‌اید یک الگو در دنیا نشان دهید؛ دشمن مى‌خواهد این الگو را در هم بشکند. مقصود، شکست ایران نیست؛ بلکه شکست دنیاى اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : نقش زنان در دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : نقش زنان در دفاع مقدس
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز به فضل پروردگار ملت ایران ایستاده است. ما در این راه صدها هزار شهید داده‌ایم. هزاران هزار جوان ما در این راه به میدان ایثار و مبارزه رفته‌اند. خانواده‌های ما - زنها و مردهای ما - در این راه فداکاری کرده‌اند. این را آسان به‌دست نیاورده‌ایم و بدیهی است که این ملت آنچه را که آسان به دست نیاورده، با کمال قدرت حفظ خواهد کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : تزکیه نفس
کلیدواژه(ها) : تزکیه نفس
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
پیغمبر اکرم انسانها را به تزکیه و تصفیه و تربیت نفس دعوت کرد: «هو الّذی بعث فیالأمیّیّن رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة». تزکیه، شرطِ اوّل است. بدون تزکیه، علم هم ابزاری برای فساد و انحطاط و گمراهی و سقوط بشر خواهد شد

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : استعمار
کلیدواژه(ها) : استعمار
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
چقدر انسان‌ها در اطراف عالم به‌خاطر سلطه‌ی استعمارگرانی که با ابزار علم بر آن‌ها تاختند و سلطه پیدا کردند، امروز از منابع حیاتیِ متعلّق به خود محرومند و در فقر و مسکنت و محرومیت و بیچارگی زندگی می‌کنند! امروز هم همین‌طور است. امروز استکبار جهانی - استعمار به شکل نوین در دنیا - با تکیه به علم و با ابزار علم انسان‌ها را بیچاره می‌کند؛ آن‌ها را به زنجیر می‌کشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : استعمار
کلیدواژه(ها) : استعمار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز استکبار جهانی - استعمار به شکل نوین در دنیا - با تکیه به علم و با ابزار علم انسانها را بیچاره میکند؛ آنها را به زنجیر میکشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی میکند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : استعمار نو
کلیدواژه(ها) : استعمار نو
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
چقدر انسان‌ها در اطراف عالم به‌خاطر سلطه‌ی استعمارگرانی که با ابزار علم بر آن‌ها تاختند و سلطه پیدا کردند، امروز از منابع حیاتیِ متعلّق به خود محرومند و در فقر و مسکنت و محرومیت و بیچارگی زندگی می‌کنند! امروز هم همین‌طور است. امروز استکبار جهانی - استعمار به شکل نوین در دنیا - با تکیه به علم و با ابزار علم انسان‌ها را بیچاره می‌کند؛ آن‌ها را به زنجیر می‌کشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : استعمار نو
کلیدواژه(ها) : استعمار نو
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امروز استکبار جهانی - استعمار به شکل نوین در دنیا - با تکیه به علم و با ابزار علم انسانها را بیچاره میکند؛ آنها را به زنجیر میکشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی میکند

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : استعمار نو
کلیدواژه(ها) : استعمار نو
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استعمار به شکل نوین در دنیا با تکیه به علم و با ابزار علم انسان‌ها را بیچاره می‌کند و زنجیر می‌کشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : عزت اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امروز در دنیای اسلام، ملتهای مسلمان روح اعتزاز به اسلام را در خود مییابند و به‌خاطر اسلام احساس عزّت میکنند

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : عزت اسلامی
کلیدواژه(ها) : عزت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در دنیای اسلام، ملتهای مسلمان روح اعتزاز به اسلام را در خود مییابند