[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم ورامین‌ - 1382/03/22
عنوان فیش : مردم, ایالات متحده امریکا, مقاومت ملت ایران, ایستادگی مقابل استکبار, آمادگی برابر دشمن, بیداری, مبارزه با توطئه دشمن
کلیدواژه(ها) : مردم, ایالات متحده امریکا, مقاومت ملت ایران, ایستادگی مقابل استکبار, آمادگی برابر دشمن, بیداری, مبارزه با توطئه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به توفيق الهى، با بيدارى و پشتيبانى ايمان راسخ و مستحكم اين ملت، مسوولان كشور نخواهند گذاشت امريكا مطامع و هدفهاى خود را در اين كشور تعقيب كند.