[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1382/03/14
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این یكی از طنزهای بزرگِ امروز ما و این نقطه‌ی تاریخ است. همان كسانی كه نظام طاغوتی شاه، نظام استبدادی دوران پهلوی، كودتاهای نظامی و نظامهای هیچ از دمكراسی نفهمیده و نشناخته را مورد قبول و تصدیق قرار می‌دهند، نظام جمهوری اسلامی را كه در طول بیست و چهار سال عمرش، بیست و چند انتخابات در آن برگزار شده و از رهبری تا ریاست جمهوری تا نمایندگان مجلس و اركان نظام آن، با واسطه و بی‌واسطه، به انتخاب مردم سرِ كار می‌آیند و مردم آن‌ها را می‌شناسند و می‌پسندند و انتخاب می‌كنند، به دمكراسی و مردم‌سالاری دعوت می‌كنند! این در حالی است كه مردم‌سالاری و میل مردم به شركت در انتخاب مسئولان، مثل كشور ما، در خود امریكا- كه دشمنان ما و قدرتهای گزافه‌گوی امریكایی، از پشت بلندگوهای خود، ملت ما و ما را مخاطب قرار می‌دهند- وجود ندارد. رئیس‌جمهورِ امروز امریكا برخلاف قواعد مردم‌سالاریِ كشورش سرِ كار آمده است؛ این را همه می‌دانند.