[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1382/03/07
عنوان فیش : استبداد, اخلاق اجتماعی, اخلاق اسلامی, رذایل اخلاقی
کلیدواژه(ها) : استبداد, اخلاق اجتماعی, اخلاق اسلامی, رذایل اخلاقی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خوی پادشاهی، خوی استبداد در همه جا بد است؛ در هر جا زشت است؛ به هر شکلی که باشد، بد است.