[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : موفقیت, اسلام, پایبندی به اسلام
کلیدواژه(ها) : موفقیت, اسلام, پایبندی به اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما هرجا موفّق شدیم، ناشی از تبعیّت از اسلام بود؛ هرجا ناموفّق ماندیم، ناشی از سرپیچی از اسلام بود.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : علت دشمنی با انقلاب اسلامی, پایبندی مردم به نظام اسلامی, پایبندی به اسلام, پایبندی مردم ایران به دین, دشمنی با جامعه اسلامی, وفاداری به انقلاب
کلیدواژه(ها) : علت دشمنی با انقلاب اسلامی, پایبندی مردم به نظام اسلامی, پایبندی به اسلام, پایبندی مردم ایران به دین, دشمنی با جامعه اسلامی, وفاداری به انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمنی دشمنان با ملت ایران به‌خاطر طرفداری از اسلام و ایستادگی در پای نظام اسلامی و دفاع جانانه از آن است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : اسلام, پایبندی به اسلام, عزت, کرامت ملت‌ها
کلیدواژه(ها) : اسلام, پایبندی به اسلام, عزت, کرامت ملت‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر ملتى كه به پاى اسلام بايستد، خود او زنده، سرافراز و عزيز خواهد شد.