[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها - 1381/08/22
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آنچه بنده به دانشگاهیان عزیز می‏خواهم عرض کنم، همان چیزی است که بارها در جمع اساتید و دانشگاهیان گفته‏ام و بازهم می‏خواهم تکرار کنم: ما از لحاظ علمی‏ از دنیا عقبیم؛ آیا راهی برای اینکه این فاصله را بپیماییم، وجود ندارد؟ اعتقاد راسخ بنده این است که چرا، ما می‏توانیم از راههای میان‏بر استفاده کنیم؛ می‏توانیم این فاصله‏ای را که با یک نگاه سطحی به نظر می‏رسد که هرگز قابل پُر شدن نیست- چون آن کسی که با فاصله‏ی زیاد در جلو حرکت می‏کند و با ابزارهایی که روز به روز پیشرفته‏تر می‏شود، حرکتش سرعت هم پیدا می‏کند، مرتّب فاصله‏اش بیشتر می‏شود- ترمیم کنیم. بنده اعتقاد راسخ دارم که می‏توان تصوّر کرد این فاصله پیموده شود و کمبود علمی- در کشور ما و کشورهای مشابه ما- و شکاف و زخمی که به وجود آمده، ترمیم شود.