[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1381/08/13
عنوان فیش :تبعید امام توسط دولت ایران درسال 43 با اراده آمریکاییها
کلیدواژه(ها) : دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا, تاریخ نهضت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد, تبعید امام خمینی(ره), نهضت پانزده خرداد
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
وقتی نهضت اسلامی از سال چهل‌ و یك شروع شد، خطر این نهضت را پیش از همه، دستگاههای جاسوسی و اطّلاعاتی امریكا احساس كردند. لذا در سال چهل‌ و سه امام را از ایران تبعید كردند - البته دولت ایران تبعید كرد؛ اما پشت سرِ قضیه، اراده‌ی امریكاییها بود - و به كشور همسایه‌ی ما بردند، كه آن‌جا هم تحت سلطه‌ی نظامیان و دولتهای وابسته‌ی به امریكا بود.