[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1381/06/24
عنوان فیش : استبداد, حکومت‏ استبدادی, اسلام
کلیدواژه(ها) : استبداد, حکومت‏ استبدادی, اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استبداد به راى، با هر نامى و از سوى هر كس، از نظر اسلام ممنوع است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1381/06/24
عنوان فیش : استبداد, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : استبداد, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب اسلامى در معرفت سياسى‌اى كه ارائه داد، با استبداد مخالفت كرد.