[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به گردهمایی دفتر تحکیم وحدت‏ - 1381/05/27
عنوان فیش : قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دولت در واقع فعال اصلی در صحنه‌ی كشور است و هر گونه موفقیتی كه برای دولت به‌وجود آید، موفقیت نظام اسلامی است.