[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : شایعه‌پراکنی, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه, دستگاه‌ای اجرایی و قضایی, دروغ, مجازات مجرم
کلیدواژه(ها) : شایعه‌پراکنی, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه, دستگاه‌ای اجرایی و قضایی, دروغ, مجازات مجرم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسؤولان دولتی و قضایی باید با کسانی که شایعه پراکنی می‌کنند و دروغ به خورد مردم می‌دهند، برخورد کنند.