[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : قوه قضائیه‏, قاضی, مسئولین قوه قضائیه
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏, قاضی, مسئولین قوه قضائیه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عضویّت و کار کردن در قوّه قضاییه حقیقتاً یک افتخار است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : قوه قضائیه‏, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مسئولین قوه قضائیه, ویژه‏خواری, رانت‌خواری
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مسئولین قوه قضائیه, ویژه‏خواری, رانت‌خواری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از نفوذ پول و پولدار در داخل قوّه‌ی قضاییّه باید به‌شدّت برحذر باشید و پرهیز کنید.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی, مجازات مجرم, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی, مجازات مجرم, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر جرمی باید طبق قانون، تعقیب شود.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : جنجال‌سازیِ تبلیغاتی و لفاظی, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
کلیدواژه(ها) : جنجال‌سازیِ تبلیغاتی و لفاظی, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جنجال تبلیغاتی نسبت به کاری که هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست، بلکه ضررهایی هم ایجاد می‌کند

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده معتقد به خبررسانی و اطّلاع‌رسانی‌هستم لیکن اطّلاع‌رسانی باید بهنگام، بجا و به شکل متین و صحیح باشد.