[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1381/03/14
عنوان فیش : فلسطین, مسئله فلسطین, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : فلسطین, مسئله فلسطین, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله‌ی فلسطین، مهمترین مسأله‌ی دنیای اسلام است. هیچ مسأله‌ی بین‌المللی‌ای در دنیای اسلام از این بالاتر نیست.

مربوط به :بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1381/03/14
عنوان فیش : فلسطین, رژیم صهیونیستی, امت بزرگ اسلامی, اشغال فلسطین, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : فلسطین, رژیم صهیونیستی, امت بزرگ اسلامی, اشغال فلسطین, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تسلّط غاصبانِ سرزمین فلسطین و قدس بر این بخش از پیکر امّت اسلامی، منشأ بسیاری از ضعفها و دشواریها در دنیای اسلام است.

مربوط به :بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1381/03/14
عنوان فیش : اسلام, اسلام‌ستیزی, استکبار, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, فلسطین, رژیم صهیونیستی
کلیدواژه(ها) : اسلام, اسلام‌ستیزی, استکبار, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, فلسطین, رژیم صهیونیستی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استکبار برای تسلّط بر فلسطین مجبور است با اسلام مبارزه کند. مبارزه با اسلام، یعنی مبارزه با دنیای اسلام و این مبارزه به جایی نخواهد رسید.