[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09
عنوان فیش : دفاع از فلسطین, دفاع از انقلاب اسلامی, مرگ, جنگ
کلیدواژه(ها) : دفاع از فلسطین, دفاع از انقلاب اسلامی, مرگ, جنگ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یک ملت وقتی کارش به جایی برسد که ببیند هیچ چاره‌ای ندارد جز این‌که مردن شجاعانه را به جان بخرد، دیگر هیچ چیز در مقابل او تاب ایستادگی ندارد