[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07
عنوان فیش : استقلال اقتصادی
کلیدواژه(ها) : استقلال اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
استقلال اقتصادی کشور نیز در کنار کاراییِ بخشهای اقتصادی، بسیار مهمّ است. در گزارش هم اشاره شد که بحمد اللّه در بخشهای اقتصادی، قانون‏گذاریهای زیادی شده است. البته من الآن از تفاصیل قانون‏گذاریها استحضاری ندارم. نفس اهتمام به این مسئله، مهمّ است. امروز این باید جزو مسائل اساسی ما به حساب آید. مردم در زمینه‏های اقتصادی، مشکلات فراوانی دارند. یکی از مشکلات عبارت است از شکاف اقتصادی و تبعیض در مسائل اقتصادی و برخورداری‏های ناروا در مقابل محرومیتهای سخت و سنگین. این، مردم را آزار می‏دهد. بیش از فقر، تبعیض برای مردم گزنده است. در قوانین، شما باید این‏ها را مراعات کنید؛ با قانون می‏توانید جلوِ این‏ها را تا حدّ زیادی بگیرید. البته قانون، همه چیز نیست؛ باید مدیریّت اجراییِ خوب حتماً وجود داشته باشد تا قانون کاراییِ خود را نشان دهد؛ لیکن قانون هم سهم بسیار زیادی دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07
عنوان فیش : استقلال اقتصادی, سازندگی کشور, کارآمدی
کلیدواژه(ها) : استقلال اقتصادی, سازندگی کشور, کارآمدی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استقلال اقتصادی کشور در کنار کاراییِ بخشهای اقتصادی، بسیار مهمّ است.